CI Games ze świetnym wynikiem finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku

Ci Games
Ci Games

Grupa CI Games w pierwszym kwartale tego roku zanotowała 12,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Ponad 72 procent tej kwoty stanowią przychody ze sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts. Skonsolidowany zysk brutto w tym okresie wyniósł 2,3 mln zł, a zysk netto 1,5 mln zł. Różnicę stanowi niegotówkowe rozliczenie sald podatku odroczonego w wysokości 0,8 mln zł.

CI Games szacuje, że SGWC osiągnie całkowity zwrot z inwestycji (łącznie z kosztami marketingu) najpóźniej w trzecim kwartale 2020 roku.

Marek Tymiński, prezes CI Games, jest zadowolony z wyniku osiągniętego przez spółkę:

Od stycznia do marca wypracowaliśmy jako Grupa trzykrotnie wyższy przychód ze sprzedaży, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie dzięki solidnej sprzedaży najnowszej gry z serii Sniper Ghost Warrior.

CI Games pracuje nad nową grą z serii Sniper Ghost Warrior Contracts. Jej premiera może nastąpić jeszcze w tym roku. Równocześnie zespół kontynuuje prace nad grą Lords of the Fallen 2.