Jak wybrać odpowiednią kartę sieciową?

Jak Wybrać Kwartę Sieciową
Jak Wybrać Kwartę Sieciową

Network interface card (NIC), to angielskie określenie używana, gdy mowa o karcie sieciowej. Czym jest owa karta, która jest jednym z podstawowych elementów naszego, domowego komputera? Jest to karta rozszerzenia, służąca do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Jest ona aktywnym elementem sieci, niezbędnym do tego, byśmy mogli swobodnie korzystać z Internetu.

Czym jest karta sieciowa i jakie są jej funkcje?

Karta sieciowa, będąc rodzajem karty rozszerzeń, jest przede wszystkim, elementem składowym jednostki systemowej komputera. Często wygląda jak płaska płytka drukowana, wyposażone w złącze krawędziowe, z zamocowanym tzw. śledziem. Płytka drukowana to inaczej płytka obwodu, wykonana z materiału izolacyjnego, wyposażona w podłączenia elektryczne (ścieżki) i punkty lutownicze (tzw. pady). Przeznaczona jest do montażu podzespołów elektronicznych.

Kartę sieciową, umieszcza się w przeznaczonym do tego celu, słocie płyty głównej. Karta sieciowa, podobnie jak np. karta graficzna, pełni funkcję kontrolera w naszym komputerze i bardzo wiele w nim, od niej zależy.

Środowisko pracy kart sieciowych

Główną cechą karty sieciowej jest to, że pracuje ona w oparciu o określony standard. Czy ma to znaczenie, jeśli chodzi o wybór karty? Na pewno. Ponieważ, jak można się domyślić, standardy te się od siebie różnią. Takimi standardami są np.: Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet i in. Karta sieciowa zawsze pracuje na bazie jednego z tych standardów. Karta, w którą wyposażony jest nasz komputer domowy, posiada niepowtarzalny, przypisany jedynie do niej, adres fizyczny — adres MAC. Producenci, umieszczają go zwykle w jej pamięci na stałe.

Posiadając odpowiednie oprogramowanie, możemy jednak sprawić, że adres ten, będzie się zmieniał. Wyróżnia się kilka typów interfejsów kart sieciowych. Są to: PCI, PCMCIA, ExpressCard, USB i PCI-Express. PCI, jest typem magistrali komunikacyjnej, służącej do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach PC.

Podstawowe i najbardziej znane standardy interfejsu kart rozszerzeń

PCMCIA, jest w sumie nazwą międzynarodowego stowarzyszenia producentów kart pamięci dla komputerów osobistych. Organizacja ta popularyzuje uniwersalny, międzynarodowy standard kart rozszerzeń dla komputerów przenośnych. ExpressCard, jest to standard złącza, jakie stosuje się w komputerach PC lub notebookach. ExpressCard, uważa się za następcę PCMCIA.

Urządzenia w nie wyposażone, mogą również korzystać ze standardu PCI Express i USB. Interfejs USB posiada takie zalety jak: duża popularność portu USB, wykorzystywane w większości komputerów PC i laptopów, możliwość przesyłania danych drogą bezprzewodową i przewodową, brak konieczności ponownego uruchomienia komputera po podłączeniu karty sieciowej oraz możliwość podłączenia karty, w czasie, gdy komputer jest uruchomiony.

Ostatni standard interfejsu kart sieciowych PCI-Express, jest połączeniem typu Point-to-Point, które pozwala na przesyłanie danych z dużą prędkością oraz instalację karty sieciowej na płycie głównej.

Jeśli chcesz kupić kartę sieciową do laptopa sprawdź nasz ranking kart sieciowych.